Vaststelling bestemmingsplan Hoogezand, Kalkwijk 34a

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Hoogezand
  2. 35fbbeb2f22bd5a7dca7c7cb39e230d4
  • Onderwerp: bestemmingsplan
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat de gemeenteraad op 30 november 2023 het bestemmingsplan Hoogezand, Kalkwijk 34a heeft vastgesteld. Inhoud Het bestemmingsplan maakt de bouw van één woning (en bijgebouwen) mogelijk op het perceel ten zuiden van Kalkwijk 34 in Hoogezand. Het plan inzien Het bestemmingsplan en het bijbehorende raadsbesluit liggen vanaf donderdag 21 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ter inzage. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bphgzkalkwijk34a-va01. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein van de gemeente (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Inzien kan alleen tijdens de openingstijden. Reageren op de plannen (indienen beroep) Van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking. U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk. Informatie Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuithoogezand.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen