Ontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Stadshart de Componist

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Hoogezand
  2. 6f63f3bc5c7a90f12d170cf708c1886a
  • Onderwerp: bestemmingsplan
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Stadshart de Componist vanaf donderdag 28 december 2023 zes weken ter inzage ligt. Inhoud van het plan Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie De Componist dat onderdeel is van de ontwikkelingen in het Stadshart. Dit is het bestaande grasveld aan de zuidzijde van het spoor, naast de cafetaria aan de Kerkstraat 231. Het plangebied bestaat uit twee (kadastrale) percelen; de Kerkstraat 225 en 227. Beide percelen worden samengevoegd. In het plangebied zal een appartementencomplex van drie bouwlagen worden gerealiseerd, met in totaal 15 appartementen met bijbehorende parkeerplaatsen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan worden aangepast. Het betreft een aangepast ontwerp bestemmingsplan ten opzichte van het plan dat eerder in december 2019 ter inzage lag. Het plan inzien Het ontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Stadshart de Componist met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bhgzstadsdeel2-on02 en op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden. Reageren op het plan (indienen zienswijze) Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer 29449. Voor een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Crisis- en herstelwet Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in de beroepsprocedure bijzondere bepalingen van toepassing zijn. Die procedure is op dit moment nog niet aan de orde. Informatie Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuithoogezand.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen