Waterman 1 Hoogezand, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) 19521367189

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Hoogezand
  2. 7e542a5e4080f5e2b7df99a27fd28c06
  • Onderwerp: bouwvergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn met zes weken te verlengen:   - Waterman 1, 9602 MT Hoogezand, voor het bouwen van een kleinschalige woon- zorgvorm voor dementerende ouderen en het plaatsen van een erfafscheiding, ingediend op 18 december 2023.   Informatie Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand, (0598) 37 37 37.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuithoogezand.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen