Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Troelstralaan 5 Hoogezand

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Hoogezand
  2. gmb-2023-516657
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 10 rug-aan-rug woningen aan de Troelstralaan 5 te Hoogezand. De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteit:- Bouwen van een bouwwerk.- Afwijken van het bestemmingsplanDe aanvraag betreft een door de gemeenteraad aangewezen categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.Het ontwerpbesluit heeft vanaf 7 september 2023 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Het besluit inzienHet besluit en de stukken kunt u inzien van donderdag 7 december 2023 tot en met woensdag 17 januari 2024. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.ovhgztroelstraln05-va01. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden. Reageren op het besluit (instellen beroep)Tijdens de hiervoor genoemde periode kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het besluit de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking. U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. InformatieHeeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuithoogezand.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen